NU PONOROGO

Official Website PCNU Ponorogo

KHUTBAH IDUL ADHA 1443 H – ANAK SHOLIH LAHIR SAKING TIYANG SEPAH INGKANG TAAT BERAGAMA

KHUTBAH IDUL ADHA 1443 H - ANAK SHOLIH LAHIR SAKING TIYANG SEPAH INGKANG TAAT BERAGAMA
KHUTBAH IDUL ADHA 1443 H – ANAK SHOLIH LAHIR SAKING TIYANG SEPAH INGKANG TAAT BERAGAMA

اَللهُ أَكْبَرْ × 9

اَللهُ أَكْبَرْ كَبِيْرًا . وَالحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا . وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً . لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ . اَللهُ أَكْبَرْ وَللهِ الحَمْدُ .

الحَمْدُ للهِ الَّذِى أَعَدَّ لِلمُحْسِنِيْنَ جَزَاءً حَسَناً. وَرَفَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ قَدْراً وَشَأْناً. أَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً وَاِيْقَانًا. وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ المَبْعُوْثُ اِلَى الثَّقَلَيْنِ رَحْمَةً وَإِحْسَانًا.

اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ المُنَزَّلِ عَلَيْهِ القُرْآنُ تِبْيَانًا. وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ نَالُوا مِنْ رَّبِّهِمْ مَغْفِرَتاً وَرِضْوَاناً.

اَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ : اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشِّيْطّانِ الرَّجِيْمِ . يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ . (الِ عِمْرِانَ : ١٠٢) صَدَقَ اللهُ العَّظِيْمِ.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

Sumangga kula lan panjenengan sadaya tansah meningkatkan taqwa kita dhumateng Allah SWT, kanthi estu-estu nglampahi sadaya parintah-parintahipun, lan tansah nebihi sadaya awisan-awisanipun.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Ariyaya Idul Adha, ugi kawastanan ariyaya Kurban, awit ing dinten punika den syari’ataken nindakaken ngibadah ingkang sanget utami, inggih punika ngibadah kurban. Wonten ing dalem ngibadah kapepethan kasabaranipun Nabi Ibrahim AS, ingatase pacoban ingkang kaparingaken dhumateng panjenenganipun; sarta dados kaenget kanthi pratela kasetyanipun anindakaken sedaya parentahipun Allah SWT dhumateng panjenenganipun.

Awit kanthi kasabaran lan kasetyanipun Nabi Ibrahim punika, panjenganipun kapatedhan ganjaran pangkat ingkang langkung inggil kanthi sesebatan “Khalilullah” (kekasihing Allah).

Ingdalem kitab “Misykatul Anwar” kasebataken bilih Nabi Ibrahim AS anggadhahi kaya 1000 domba, 300 lembu, lan 100 unta. Panjenenganipun kalebet tiyang ingkang sugih ing jamane.

Ing satunggaling dinten, Nabi Ibrahim AS nate dipun dangu, “rajakaya kang akeh iki darbeke sapa?” Nabi Ibrahim paring wangsulan: “Kagunganipun Allah, ananging sapunika taksih kagungan kula. Lamun samangsa-mangsa Allah ngersakaken, bakal kula pasrahaken sedayanipun. Boten namunga rajakaya, lamun Allah ngersakaken Ismangil yoga kula ingkang paling kula tresnani, tuhu kula pasrahaken dhumateng Allah kanthi ikhlas lilaning manah.”

Imam Ibnu Katsir ingdalem kitab “Tafsir Al-Qur’anul ‘Adzim” ngandharaken bilih, pangandikanipun Nabi Ibrahim ingkang ngalilani putranipun lamun kakersakaken dening Allah, nuli dados pacoban, nenggih Allah nyobi iman lan taqwa Nabi Ibrahim sarana pangimpen ingkang tuhu haq, supados ngorbanaken putranipun sarana den pragat, nalika samanten umuripun taksih 7 tahun. Putra ing bagus wernane sulistya ing warni, tansah nengsemake, sehat lan prigel cukat sarta trampil punika supados kakorbanaken sarana den pragat mawi astanipun Nabi Ibrahim piyambak.

Kawinarni ingdalem Al-Qur’an : Surat As-Shaffat : 102 :

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصافات : ١٠٢)

“Nabi Ibrahim tutur marang Nabi Ismangil. He anakku, wruhanamu aku tampa dhawuhing Allah ana ing pangimpen. Aku ingandikakake ambeleh kowe. Mara kapriye panemumu.” Nabi Ismangil matur: “Dhuh bapak, prayoginipun lajeng sampeyan estokaken dhawuhing Allah wau, amragat kula. Manawi Allah marengaken, sampeyan badhe sumerep tetekipun manah kula nglampahi sampeyan pragat.” (Qs. As-Shaffat : 102)

Nabi Ibrahim mantepaken sedyanipun sarta Nabi Ismangil pasrah nglilakaken saliranipun. Sanalika Malaikat Jibril tumurun mbekta wahyuing Allah SWT, ndhawuhi maring Nabi Ibrahim supados nyigeg anggenipun badhe mragat Ismangil, awit saking kaikhlasan kekalihipun kalawau, minongka leliru Allah amung nyekapaken  supados amragat menda kemawon minongka gantosing korban. Al-Qur’an : As-Saffat : 107-110

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآَخِرِينَ ، سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  (الصافات : ١٠٧ – ١١٠)

“Nabi Ismangil kang mesthi kudu dibeleh, banjur Ingsun lironi wedhus gedhe, dadi wis cukup ambeleh wedhus mau. Ingsun anglestarekake jenenge Nabi Ibrahim lan kautamane, ingalêmbana dening para nabi lan para umat kang kari-kari. Kabeh padha memuji: Allah muga paringa salamet marang Nabi Ibrahim. Kaya mangkono enggon Ingsun males marang wong kang padha gawe kabecikan.” (Qs. As-Saffat : 107-110).

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

Sumangga kita galih sapisan malih surasaning tembung wangsulanipun Ismangil ingkang alit rikala mireng yen saliranipun badhe kakurbanaken dening ramanipun sarana ngestokaken lan nuhoni dhawuhdalem Allah SWT, kanthi matur : “Dhuh bapak, prayoginipun lajêng sampeyan èstokakên dhawuhing Allah wau, amragat kula.

Kedadosan ingkang kebak sujarah kalawau ngemu suraos tumrap saben-saben tiyang Muslim, bilih putra ingkang ngabekti lan mituhu punika miyos saking tiyang sepah ingkang tansah ngabekti lan mituhu ugi dhumateng Allah. Bebasan, “kacang mongsa ninggala lanjaran.”

Ingdalem satunggiling hadits, riwayat  Al-Bazzar, dikatrangaken makaten:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ المُؤْمِنِ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كاَنَ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي العَمَلِ. (رواه البزار)

“Satemene Allah ngangkat drajating anak-anake wong mukmin maring drajate orang tuane, sanadyan ta amal shalihe bocah-bocah mau ora kaya dene amalane orang tua lorone.” (HR. Imam Al-Bazzaar)

Kashalihan Nabi Ismail ingkang taksih alit kalawau, boten denpikoleh saking bangku sekolah, ugi boten karana kelu maring adat lan budaya masyarakatipun;  amung awit saking ketaataning tiyang sepah kekalihipun dhumateng syari’atipun Allah SWT; lan awit berkat parimating biyang kinasihipun ingkang yektos nuhoni tumrap piwulang agami.

Lingkunganipun Nabi Ismangil alit, rikala samanten amung ibunipun kewala, awit kekalihipun gesang wonten ing satunggiling lembah ingkang papanipun dereng kadunungan dening manungsa, kajaba amung kekalihipun.

Carios Nabi Ibrahim AS, ngemu piwulang ingkang langkung utami tumrap kita sadaya, bilih ing yen ta kula lan panjenengan nedya utawi ngersakaken putra ingkang shalih, maka tiyang sepah kedah langkung rumiyin tansah njagi keshalihanipun minongka tuladha tumrap para putranipun.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

Wonten ing tembe kawuri, para putra ingkang shalih punika minongka pangarep-arepinh tiyang sepah, lamun sawanci-wanci katimbalan sowan ing ngarsaDalem Allah, ing ngalam delahan kaputus wekdal kagem nindakaken amali lan tumindak sae tumrap salira pribadinipun. Ingdalem satunggiling hadits, katrangaken :

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا. (رواه أبو داود)

“ Kariwayatken saking Sahal bin Mu’az saking ramanipun, satuhune Rasulullah SAW ngandika : Sing sapa wonge maca Al-Qur’an lan ngamalake isining Qur’an, maka wong tuwa kekarone ing akhirat  bakal diwenehi makutha kang sorot cahyane endahe ngungkuli soroting surya ing ngalam donya.” (HR. Imam Abu dawud).

Ingdalem hadits ing nginggil, yektos bilih tiyang sepah kekalih ing akhirat ugi bakal kamulyakaken ing ngarsane Allah SWT, awit karana tumindak becike para putranipun.

Pramila jalaran saking tiyang sepah kang shalih ugi bakal nuwuhaken bibit-bibit putra ingkang shalih ugi sarta setya tuhu dhumateng puwilanging agami; lan putra ingkang shalih lan ngabekti maring agami bakal dados gegadhanganipun tiyang sepah, nadyanta kekalihipun sampun wonten ngalam delahan.

Boten namung donga putra ingkang shalih ingkang mupangat tumrap tiyang sepah kekalihipun, ananging ugi ngibadahnya kanthi temenan kang katindakaken ing donya dados sabab Allah SWT ngasihi saha mulyakaken tiyang sepah kekalihipun.

Hadirin Rahimakumullah

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

Amungkasi khutbah punika, sumangga kita munajat dhumateng Allah supados kula lan panjenengan sami kaparingan keselametan saking sedaya ancaman, kaparingan kasaenan ingkang sampurna, gesang ingkang bagya mulya widada tuwin wekdal sarana ngabekti kanthi sasae-saenipun ingarsaning Allah SWT.

Kaparingan kakiyatan sarana mangun bale wisma ingkang langkung prayogi, satemah saged dados papan pangayoman tumrap putra-putri ingkang shalih shalihah, setya tuhu dhumateng agami, ngabekti dhumateng  tiyang sepah kekalih, saha mupangati tumrap masyarakatipun. Amiin yaa robbal ‘alamiin.

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ بِاَيَةِ القُرْأنِ الْكَرِيْمِ, وَنَفَعَنَا وَإِيَاكُمْ بِتِلاَوَتِهِ وَفَهْمِهِ وَبِحِفْظِ مَعَانِيْهِ العَظِيْمِ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ :

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3).

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ.

 

 الخطبة الثانية للعيد.

الله اكبر × 7

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْفَرِدِ بِالدَّوَامِ . الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ الأَيَّامِ . الْمُوجِدِ لِلْخَلْقِ بَعْدَ الْعَدَمِ . الْمُفْنِي لَهُمْ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الصُّحُفِ كَمَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ . الْعَالِمِ بِمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ أَسْرَارُهُمْ فِي الْحَالِ وَفِي الْقِدَمِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ عَبْدٍ مُضْطَرٍّ إلَيْهَا عِنْدَ زَلَّةِ الْقَدَمِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ إلَى أَكْرَمِ الأُمَمِ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَبَعْدُ . فَاتَّقُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الفَوَاخِشَ فَقَدْ فَازَ الـمُتَّقُونْ. قَالَ تَعَالَى فَهُوَ اَصْدَقُ القَائِلِيْنَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ ، وأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ .

أللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ ، الاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالاَمْوَاتِ ، اَللَّهُمَّ أصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وِأَلِفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا الإِيْمَانَ ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى دِيْنِ الاِسْلاَمْ ، وَانْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّكَ ،  وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ، بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ .

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

Drs. KH. M. Muhsin, MH
Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Batoro Katong Ponorogo

Informasi terkait:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *