NU PONOROGO

Official Website PCNU Ponorogo

Khutbah Idul Adha Basa Jawa – Suraosing Idul Adha: Cara Nggulawenthah Generasi ingkang Shalih

Khutbah Idul Adha Basa Jawa - Suraosing Idul Adha - Cara Nggulawenthah Generasi ingkang Shalih
Khutbah Idul Adha Basa Jawa – Suraosing Idul Adha – Cara Nggulawenthah Generasi ingkang Shalih

الخطبة الأولى

اللهُ أكْبَرُ   × 9

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللهُ اللهُ أكْبَرُ، الله أكبر وَللهِ الْحَمْدُ.

 اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي اصْطَفَى اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَلِيْلا ، وَجَعَلَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، إِنَّهُ كَانَ صدِيْقًا نَبِيًّا ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بَصِيْرًا وَنَذِيْرًا. الَّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

أما بعد، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتَهِ كَمَا جَاءَ فِيْ قَوْلِهِ:يآأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُور

Allahu Akbar 3X, Walillahil hamd.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Kairing wiwiting angsluping sang bhagaskara, awit kala wingi sonten dumugi wekdal sapunika, kumandanging takbir, tasbih, tahlil lan tahmid mangalun-alun angebaki jagad ing nuswantara. Prakawis punika, minongka sarana ngunjukaken raos syukur dhumateng Allah, SWT awit sih nugraha, taufiq, lan hidayah dhumateng kula lan panjenengan sedaya, satemah kita saged nglampahi reroncening ngibadah ing dinten  ariyaya kurban punika.

Takbir ingkang kakumandangaken, ing hakekatipun minongka pangakenan ingkang tulus tuwin blaka tumrap kaagunganing Allah SWT, dene sedaya ingkang wonten ing donya punika, namung alit kewala. Wondene tasbih ingkang kakumandangaken, sarana nuwuhaken pamawas bilih Allah punika dzat ingkang maha sempurna, kalis nir saking sedaya prakawis ingkang boten amantesi tumrap Panjenenganipun. Tembung tahlil kang kalantunaken, sarana ngekahaken iman kita bilih PanjenganDalem Allah  Dzat ingkang Maha Esa tur Maha Kuwasa. Sedaya jagad sami sumuyud lan setya tuhu dhumateng parentahipun.  Ewa semanten tembung tahmid ingkang kita lapalaken, minongka raos syukur kita awit sedaya Rahman miwah Rahimipun Allah, boten nate tebang pilih mban cindhe mban siladan tumrap sedaya kawulanipun.

Ing dinten punika, kita dipun emutaken prakawis kedadosan ageng, ingkang asumber saking syari’atipun Nabi Ibrahim a.s., ing salajengipun kakukuhaken minongka syari’atipun Nabi Muhammad saw, inggih punika ngibadah haji lan ngibadah kurban.

Ing wekdal sapunika mayuta-yuta saking saindenging jagad ngempal manunggal wonten ing tlatah suci nuhoni pandangonipun ilahi, sami nindakaken ngibadah haji. Lautan manusia itu membuat panorama amat menakjubkan. Sandyanta mawarni-warni benten-benten suku, bangsa, bahasa, tuwin warni kulit, nanging saged manunggal, golong-gumolong, saiyeg saeka kapti, nyawiji ingdalem nindakaken syariat Allah SWT. Sedaya sami nyawiji anyatakaken kalilan nuhoni dhawuhipun Allah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

Allahu Akbar 3X, Walillahil hamd.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Sedherek-sedherek umat Islam ingkang katemben nindakaken ngibadah haji, sadaya sami nilar ing sandhangan pangkat drajat sarta kaluwihan tuwin kekiranganipun piyambak-piyambak. Sedaya nyawiji, sami ngagem rasukan warni pethak, satemah sisah kabedakaken sinten pejabat sinten konglomerat, pundi tiyang tani, pundi tiyang dagang, lan sapanunggalanipun. Punika sedaya nuduhaken bilih Islam paring piwulang bab egalitarianisme utawi walapada; manungsa ing ngarsanipun Allah sayektosipun sami, amung ketaqwaan ingkang nemtokaken ing drajat kamulyaning manungsa.

Nalika ngagem rasukan ihram, para hujjaj boten kawenangaken ngagem wewangen, dandos mawi paesan.  Punika sadaya ngemutaken dhumateng kita bilih ingkang dipun biji dening Allah (manzarullah) punika pepaesing ruhani, amalan-amalan sae miwah akhlaqul karimah. Bab kasebat kados jumbuh kalihan sabda Nabi SAW:

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ

Allahu Akbar 3X, Walillahil hamd.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Ing dinten punika, kita ugi diemutaken ing cariyos ingkang kalampahan antawis + 3600 taun kapengker, cariyos pengurbananipun Nabi Ibrahim tumrap Nabi Ismangil kadi dene ingkang cariyosipun kalestarekaken ingdalem surat  al-Shoffat: 100-111.

Kathah piwulang ingkang saged kita dudut saking cariyos panjenenganipun lan kulawarganipun, sarana dadosa gegaman anglampahi gesang. Tuhu yekti punapa ingkang kadhawuhaken dening Allah SWT :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

“Temen-temen sira wis duwe panutan kang becik, iya iku Nabi Ibrahim lan para sakhabate.“ ( QS Al Mumtahanah : 4 )

Paling boten, ayat ing nggingil ngemu suraos kalih piwulang.

Sapisan. Kita kedah preduli tumrap generasi ingkang nerusaken kita. Ing wekdal sapunika kahananing pra mudha tumaruna estu mrihatinaken. Kathah prekawis perjinahan, pemerkosaan, rajapati, rajatatu, tawuran ing antaranipun para siswa, colong jumput, narkoba lan saweneh kasus kriminal sapanungganipun ingkang kathah katindakaken dening generasi muda.

Ingndalem Ariyaya Idul Adha puniki, sumangga ngenget-enget patuladhan saking Nabiyullah Ibrahim a.s. kalihan Siti Hajar ingdalem nuwuhaken bibit ingkang tinulad inggih punika Ismangil a.s. Kekalihipun estu kasil anggenipun nggulawenthah putranipun kanthi panggulawenthah ingkang sampun pranyata mijilaken generasi ingkang kapatedhan ganjaran pangkat nabi. Prakawis punika kalastantunaken cariyosipun ingdalem al-Qur’an lan sujarah gesangipun dados tapak tilas ngibadah haji miwah ngibadah kurban, dumugi dinten sapunika.

Kados pundi cara panggulawenthahipun Ibrahim satemah saged mijilaken kader ingkang anggadhahi predikat nabi punika?  Al-Qur’an sampun paring pepethan utawi gambaran ingkang sistematis miwah kaprinci. Bab punika saged kita pahami sarana katrangan ing ngandhap punika:

Pertama, panggulawenthah ingkang dipun sedya dening Ibrahim inggh punika nyithak generasi saleh ingkang manembah maligi amung dhumateng ngarsaDalem Allah SWT. Ingdalem panengga ingkang panjang, panjenenganipun ndedonga supados kaparingan generasi shaleh ingkang saged nglajengaken perjuangan agami tauhid. Sedyanipun Ibrahim kalestantunaken dening Allah SWT ingdalem Qs. Al-Shoffat: 100:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

 “Dhuh Allah Pangeran kawula, Tuwan mugi paringa anak sae dhumateng kawula.”

Ibrahim sanget teguh tumrap sedya utawi visinipun, boten kelu ing ganjaran tuin sandhangan pangkat drajat salintunipun kesalehan. Ingdalem paring piwulang dhumateng putranipun, Ibrahim tansah ndangu Maa ta’buduuna min ba’dii sanes Maa ta’kuluuna min ba’dii. “Nak, apa kang bakal kosembah sapungkurku?” sanes “Apa kang bakal kopangan sapungkurku?” Ibrahim boten nate kuwatos bab nasib ekonomi putranipun ananging estu kuwatos nalika putranipun manembah ing salintunipun Allah SWT.

Kaping kalihipun, panggulawenthahipun Ibrahim ngemu karsa supados Ismangil lan putra-putranipun tansah ngugemi agami Islam kanthi tumemen utawi totalitas. Kasetyan punika ing pangangkah dadosa benteng supados boten kelu ndherek  brahala ingkang sampun mapan ing sakiwa tengenipun. Ibrahim minongka tiyang sepah tansah ngawasi sarta ngontrol tindak-tanduk putra-putranipun. Dadosaken masjid minongka bi’ah (lingkungan) sarana nggulawenthah Ismangil lan putra-putranipun.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“Ibrahim lan Yakub padha memulang agama marang anak putune, he anak putuku kabeh, Allah wis milih marang sira kabeh dikarsakake padha nglakoni agama, mulane ing besuk patinira aja nganti ora Islam.” (Q.S. Al Baqarah : 132)

Katiganipun, sarana nindakaken sedaya sedya kalawau, Nabi Ibrahim dados priyantung ingkang tansah tinulad sarta tinuladha dening putra-putranipun,  awit saking tindak-tanduk, solah-bawa sarta pangandikanipun (komunikasi). Nabi Ibrahim, sadyanta nguningani bilihi pamragatan Ismangil punika dhawuhDalem Allah, ananging boten meksa Ismangil supados ndherekaken lan nuhoni dhawuhDalem punika. Ananging nalika ngandharaken wahyu punika, kanthi wawan rembag ingkang santun, dialogis, kebak ing sih kawelasan. Bab punika kados ingkang katrangaken ingdalem QS. Al-Shoffat: 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Kaping sekawan, Nabi Ibrahim matrapaken prinsiping patuladhan.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Satemene Nabi Ibrahim iku sawijining pangarep kang sumungkem ngabekti ing Allah, netepi Agama Islam, dudu ewone wong kang padha maro tingal, (QS. Al- Nahl:120)

Pramila saking punika, supados saged mijilaken generasi ingkang shaleh, kula lan panjenengan sadaya kedah rumiyin dadosa priyantun ingkang sholeh, kados dene ingkang sampun dipun tuladhani dening Nabi Ibrahim a.s.

Allah Akbar 3x Walillah al-Hamd.

Pelajaran Kedua, Kurban memiliki makna dzahir dan batin.

Rajakaya inggih punika kewan minongka korban lan dipun pragat wonten ing ngibadah kurban. Punika minongka pralambanging angkara murka lan sedaya kaawonan wonten ing pribadhining manungsa. Sipat-sipat awon ingkang wonten saliraning manungsa pindhane sipat-sipating kewan. Allah wonten ingdalem saperangan ayat Al-Qur’an sadhengah kang awon saking manungsa kaumpamakaken kadi dene kewan. Maka, kanthi ngibadah qurban ngemu suraos bilih sipat-sipat kang kadi dene kewan lan boten nggadahi paugeran, ingkang tansah ngalalaken sedaya cara sarana nuruti nepsu sanadyanta kanthi tumindak dhalim ing liyan, kedah dipun icali saking pribadhining manungsa.

  1. Manungsa saged cluthak, nggragas, srakah kados munyuk
  2. Manungsa saged tegelan utawi buas, wentalan kadi dene sima
  3. Manungsa saged jail, maeka liyan pindhane kancil, bulus
  4. Manungsa saged galak, nekad pindha ajag, srigala

Lamun sipat-sipat punika langkung dominan wonten ing salebeting gesang bebrayan utawi bongsa wus tamtu bakal ndadosaken pranatan ingkang mggegirisi tansah damel kuwatos. Keadilan kasingkiraken dening kezhaliman, kukum seged dipun tumpat kanthi mas picis rajabrana, angger-angger saged dipaekani sarana dolar, estu sisah mbedakaken pundi hibah pundi suap, panguasa sampun supe lawan tanggeljawabipun, rakyat boten sadar jejibahanipum, sedaya papan panggenan kebak ing piawon lan kesaenan sumingkir, kaestyan kawon dening kemaksiatan, lan sapanunggalanipun.

Pramila saking punika Allah dhawuh ingdalem surat al- Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ(41)

Ing bumi kang cengkar lan kang loh tetela padha karusakan, larang udan, tanduran arang kang urip, marga saka durakaning manungsa. Wusana manungsa padha kepeksa ngrasakake patrapan sawatara, iya iku pailan, wewalese duraka kang wis padha dilakoni, supaya padha tobata  ing Allah.

Maka tuhu boten geseh dhawuh pangandikaning Allah ingkang negesi bilih ingdalem ngibadah kurban punika sanes daging-daging sembelihan kurban ingkang tutug dumugi ngarsaning Allah, ananging kataqwaaning tiyang ingkang sami nindakaken kurban kalawau ingkang tutug dumugi ngarsaDalem Allah.

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ( الحج: 37(

Daginging kewan kang ginawe kurban lan getihe, iku ora konjuk ing Allah, balik kang konjuk ing Allah iku panggawe becik kalawan gumolonging ati kanthi wedi ing Allah saka ing sira. Mangkono uga Allah nyungkemake unta lan kebo sapi kang gagah prakosane samono marang sira, supaya sira nebuta Maha-agung marang Allah, awit Allah wis nuduhake sira marang agama bener. Lan sira ambebungaha wong kang padha nglakoni panggawe becik, pracaya yen Allah iku mung siji, bakal oleh ganjaran suwarga.

Mugya Allah andadosaken kula lan panjenengan sadaya kagolong para kawulanipun ingkang tansah sumuyud, setya tuhu ingdalem anindakaken syariat tuwin tuntunanipun. Gita-gita rebat dhucung ingdalem nindakaken kabecikan, nampeni dhawuh kanthi anuhoni, lan nebihi punapa ingkang dados awisanipun. Dados kawula punika boten namung mupangati tumrap dhiri pribadhi, kulawarga, miwah masyarakat sakiwa tengenipun, ananging inggih pribadhi ingkang nindakaken saben-saben padamelan kanthi temenan lan obah osiking pangurbananipun awit karana sedya ingkang tulus ikhlas, mligi minongka ridlo saha maghfirohipun Allah SWT.

Mugiya Allah tansah ndadosaken putra wayah kula panjenengan sadaya, dadosa generasi ingkang sholih-sholihah, generasi ingkang boten namung wasis tumrap intelektual, ananging ugi wasis tumrap emosional lan spiritualipun. Amin Ya Mujibas sailin.

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ اْلعَائِدِيْنَ وَاْلفَائِزِيْنَ ، وَأَدْخَلَنَا وَإِيَّاكُمْ فِى زُمْرَةِ عِبَادِهِ الصَّالحِيِن،  أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر،  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،,  إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ.  وَقُلْ رَبَّ اغِفِرْ وَاْرحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ,

الخطبة الثانية

اللهُ اَكْبَرُ (٣×) اللهُ اَكْبَرُ (٣×) اللهُ اَكْبَرُ كبيرا وَاْلحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَ أَصْيْلاً، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَللهِ اْلحَمْدُ . اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا ، أَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوا االلهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَّى بِمَلآئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَتِكَ اْلـمُقَـرَّبِيْنَ وَارْضَ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِىّ وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآء مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ

اللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيْنَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَأعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ.

رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ.

عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوا اللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
Sekretaris PCNU Ponorogo

Informasi terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *